Prof. Dr. Şener Aktürk

Özgeçmiş

   Şener Aktürk 1981 yılında İzmit’te doğdu. Ortaokulu ve Liseyi Koç Özel Lisesi’nde tamamladı. Lisans derecesini 1999-2003 yılları arasında Chicago Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası Çalışmalar alanlarında (çift anadal), ilk yüksek lisans derecesini yine Chicago Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında almıştır. Lisansı esnasında 2001 yılında Almanca ve Batı Medeniyeti eğitim programı için Viyana’da bulunmuştur. İkinci yüksek lisansını ve Siyaset Bilimi alanında doktorasını 2003-2009 yılları arasında Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de tamamlamış, doktora programı esnasında Berlin (2007) ve Moskova (2004, 2007) merkezli olmak üzere Almanya ve Rusya’da saha araştırması ve dil eğitimi için bulunmuştur. 2009-2010 akademik yılında doktora sonrası araştırmacı olarak Harvard Üniversitesi Davis Rusya ve Avrasya Araştırmaları Merkezinde görev yapmış, aynı üniversitenin Siyaset Bilimi Bölümünde lisansüstü ders vermiştir. Türkiye’ye döndüğü 2010 yılının ikinci yarısından itibaren Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yardımcı Doçent (2009-2015), Doçent (2015-2022) ve Profesör (Ağustos 2022'den itibaren) olarak görev yapmaktadır.

  Şener Aktürk’ün 2024 yılı itibarıyla SSCI indeksli dergilerde 13 tanesi tek yazarlı olmak üzere toplam 16 makalesi yayınlanmıştır. 30 Haziran 2024 itibarıyla Google Scholar'da yayınlarına yapılan atıflara istinaden H-indeksi 22 ve i10 indeksi 41 idi. Aktürk’ün 2012 yılında Cambridge University Press tarafından yayınlanan Regimes of Ethnicity and Nationhood in Germany, Russia, and Turkey başlıklı kitabı 2013 yılı Joseph Rothschild kitap ödülüne layık görülmüştür. 

   Şener Aktürk, 2011 yılında Uluslararası İlişkiler alanında en yüksek etki faktörüne sahip dergi olan World Politics dergisinde ve 2010 yılında Bölge Çalışmaları alanında en yüksek etki faktörlerinden birine sahip olan Post-Soviet Affairs dergisinde makalesi yayımlanan ilk Türkiye adresli yazar olmuştur. Ayrıca 2017 yılında Etnik Çalışmalar alanında en yüksek etki faktörüne sahip olan Journal of Ethnic and Migration Studies dergisinde tek yazarlı bir makalesi ve Amerikan Siyaset Bilimi Derneği’nin dergisi Perspectives on Politics’de 2021 yılında iki yazarlı bir makalesi yayımlanmıştır. 2024 yılında uluslararası ilişkiler alanının önde gelen dergilerinden International Security dergisinde yayınlanan makalesinde, Ortaçağ boyunca Batı Avrupa ülkelerinin tamamında tüm Müslümanların ve Yahudilerin nasıl ve neden yok edildiğini açıklamış ve bu makalesi de International Security tarihinde yayınlanan pek az sayıda Türkiye adresli yayından birisi olmuştur. 

Bunların yanısıra, SSCI kapsamındaki Comparative Politics, Mediterranean Politics, Social Science Quarterly, European Journal of Sociology, Nationalities Papers, Problems of Post-Communism, Turkish Studies, Middle Eastern Studies, Osteuropa ve Uluslararası İlişkiler dergilerinde makaleleri yayımlanmıştır. SSCI kapsamında olmayan Theoria, Ab Imperio, All Azimuth, Insight Turkey, Turkish Policy Quarterly, Central Eurasian Studies Review, Perceptions ve Doğu Batı gibi farklı akademik dergilerde 34 makalesi, İngilizce, Rusça ve Türkçe olmak üzere toplam 20 derleme kitapta kitap bölümü ve 24 kitap değerlendirmesi yayımlanmıştır. Türkçe makale ve yazılarını içeren Türkiye’nin Kimlikleri başlıklı kitabı 2013 yılında yayınlanmıştır. 

Karşılaştırmalı Siyaset alanının tanımı gereği, Aktürk'ün Türkiye dışındaki ülkeleri ele alan karşılaştırmalı yayınları arasında, ABD, Afganistan, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Hollanda, İran, Kuzey Makedonya, Mısır, Pakistan, Rusya ve Yunanistan vakalarına odaklanan yayınları mevcuttur. Bu ülkelere ek olarak, halen devam eden çalışmalarında odaklandığı vakalar arasında Danimarka, İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, İzlanda, Litvanya, Macaristan, Norveç, Polonya ve Portekiz de yer almaktadır.

  Şener Aktürk bugüne kadar TÜBİTAK Teşvik Ödülü (2019), Koç Üniversitesi Araştırma Ödülü (2019-2020), Bilim Akademisi BAGEP Ödülü (2017), Koç Üniversitesi Olağanüstü Eğitici Ödülü (2017), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) GEBİP Ödülü (2016), Kadir Has Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü (2015), Joseph Rothschild Ödülü (2013), Baki Komsuoğlu Teşvik Ödülü (2011), Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü (3.lük, 2010), Kaliforniya Üniversitesi Olağanüstü Lisansüstü Öğretim Asistanı Ödülü (2009) ve Kaliforniya Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Peter Odegard Ödülü’ne (2006) layık görülmüştür.  Aktürk’ün 173 ülkede devletin etnik ve dini politikalarına ilişkin verileri topladığı araştırması, 2010-2014 yıllarında Avrupa Komisyonu Marie Curie Geri Dönüş Hibesi’yle (100,000 Avro) desteklenmiştir. Aralık 2023'de Türkiye Bilimler Akademisi'ne Asosye Üye olarak seçilmiştir.

  Aktürk, 2010-2022 döneminde mezun olan 4 doktora ve 8 yüksek lisans öğrencisinin tez danışmanı ve tez jürisi başkanı olarak danışmanlığını yapmış ve başka öğrencilerin tez süreçlerinde de komite üyesi olarak görev almıştır. Aktürk, 2013 yılından bu yana Nationalities Papers dergisinin ortak editörü olarak görev yapmaktadır. Association for the Study of Nationalities (ASN) derneğinin yıllık uluslararası konferansının organizasyon komitesinde yer almaktadır. PONARS Eurasia üyesi (2013’den itibaren), Council for European Studies Historical Study of States and Societies şubesi yönetim kurulu üyesi (2019-2022), TRT World Research Centre kıdemli danışmanı (2018-2021), Ortak Hafıza dergisi yayın kurulu üyesi (2021’den itibaren) ve Koç Üniversitesi Yayınları yayın kurulu üyesi (2022’den itibaren) olarak görev almıştır. Üyesi olduğu akademik kuruluşlar arasında American Political Science Association (2002’den itibaren), Association for the Study of Nationalities (2004’den itibaren), Council for European Studies (2015’den itibaren) ve Midwest Political Science Association (2016’dan itibaren) yer almaktadır

Seçilmiş Yayınları

Kitapları

Regimes of Ethnicity and Nationhood in Germany, Russia, and Turkey. New York: Cambridge University Press (Problems of International Politics Serisi), 2012.

Türkiye’nin Kimlikleri: Din, Dil, Etnisite, Milliyet, Devlet ve Medeniyet. Istanbul: Etkileşim, 2013.


Social Science Citation Index (SSCI) endeksinde yer alan dergilerde yayınlanmış makaleleri (parantez içinde ortak yazar belirtilmedikçe tüm yayınlar tek yazarlıdır)


"Not So Innocent: Clerics, Monarchs, and the Ethnoreligious Cleansing of Western Europe." International Security 48, no. 4 (2024): 87-136. Link:

https://direct.mit.edu/isec/article/48/4/87/121307/Not-So-Innocent-Clerics-Monarchs-and-the (Açık Erişim)


"Nationalism and Religion in Comparative Perspective: A New Typology of National-Religious Configurations." Nationalities Papers 50, no. 2 (2022): 205-218. (Açık Erişim) DOI: https://doi.org/10.1017/nps.2021.17 


"The puzzle of Turkish minority representation, nationhood cleavage, and politics of recognition in Bulgaria, Greece, and North Macedonia." (Idlir Lika ile). Mediterranean Politics 27, no. 1 (2022): 1-28. DOI: 10.1080/13629395.2020.1750269


"Varieties of Resilience and Side Effects of Disobedience Cross-National Patterns of Survival during the Coronavirus Pandemic." (Idlir Lika ile). Problems of Post-Communism 69, no. 1 (2022): 1-13. DOI: 10.1080/10758216.2021.1894405


"Institutionalization of Ethnocultural Diversity and the Representation of European Muslims." (Yury Katliarou ile) Perspectives on Politics 19, no. 2 (2021): 388-405. DOI: https://doi.org/10.1017/S1537592720001334


"Comparative Politics of Exclusion in Europe and the Americas: Religious, Sectarian, and Racial Boundary Making since the Reformation." Comparative Politics 52, no. 4 (2020): 695-719.  DOI: 10.5129/001041520X15786939438699


"Unipolar vs. multipolar: Russland und die Türkei im Vergleich." Osteuropa 68, no. 10-12 (2018): 119-129. https://zeitschrift-osteuropa.de/hefte/2018/10-12/unipolar-vs-multipolar/ and https://www.jstor.org/stable/26645003 


"One nation under Allah? Islamic multiculturalism, Muslim nationalism and Turkey’s reforms for Kurds, Alevis, and non-Muslims." Turkish Studies 19, no. 4 (2018): 523-551.  

DOI: 10.1080/14683849.2018.1434775


"Post-imperial democracies and new projects of nationhood in Eurasia: transforming the nation through migration in Russia and Turkey." Journal of Ethnic and Migration Studies 43, no. 7 (2017): 1101-1120. DOI: 10.1080/1369183X.2016.1246177


"Religion and Nationalism: Contradictions of Islamic Origins and Secular Nation-Building in Turkey, Algeria, and Pakistan.” Social Science Quarterly 96, no. 3 (2015): 778-806.

DOI: 10.1111/ssqu.12191


“Fourth Style of Politics: Eurasianism as a Pro-Russian Rethinking of Turkey’s Geopolitical Identity.” Turkish Studies 16, no. 1 (2015): 54-79. 

DOI: 10.1080/14683849.2015.1021246


“NATO Neden Genişledi? Uluslararası İlişkiler Kuramları Işığında NATO'nun Genişlemesi ve ABD-Rusya İç Siyaseti.” Uluslararası İlişkiler 9, no. 34 (2012): 73-97. Direct Link


“Regimes of Ethnicity: Comparative Analysis of Germany, the Soviet Union/Post-Soviet Russia, and Turkey.” World Politics 63, no. 1 (2011): 115-164. 

DOI: 10.1017/S0043887110000304 and https://www.jstor.org/stable/23018799 


“Passport Identification and Nation-Building in Post-Soviet Russia.” Post-Soviet Affairs 26, no. 4 (2010): 314-341.  DOI: 10.2747/1060-586X.26.4.314


“Persistence of the Islamic Millet as an Ottoman Legacy: Mono-Religious and Anti-Ethnic Definition of Turkish Nationhood.” Middle Eastern Studies 45, no. 6 (2009): 913-929.

DOI: 10.1080/00263200903294229


“Incompatible Visions of Supra-nationalism: National Identity in Turkey and the European Union.” European Journal of Sociology 48, no. 2 (2007): 347-72. DOI: 10.1017/S0003975607000409


Derleme Dergi Özel Sayısı

Misafir Editör, Özel Sayı “Debating Turkey's Grand Strategy.” (Türkiye'nin Grand Stratejisini Tartışmak) Perceptions: Journal of International Affairs (Stratejik Araştırmalar Merkezi-SAM, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı), Cilt 25, Sayı 2 (2020). Yayının tamamı http://www.sam.gov.tr/pdf/perceptions/Volume-XXV/Autumn-Winter-2020/perceptions-Volume-XXV-Autumn-Winter-2020.pdf 


Derleme Kitaplarda Seçilmiş Kitap Bölümleri 

“Ethnicity and Religion in Russia.” Susanne Wengle (der.), Russian Politics Today: Stability and Fragility (New York: Cambridge University Press, 2022)


Comparative Politics of the Coronavirus Pandemic.” Muzaffer Şeker, Ali Özer, Cem Korkut (der.), Reflections on the Pandemic in the Future of the World (Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2020), sayfa 309-324.


“The Myth of a Christian Europe: From the Siege of Vienna to the Massacre in Norway.” Andreas Delsett (der.), The Saladin Anthology (Oslo: Litteraturhuset [The House of Literature], 2016), sayfa 58-67. 


“Politics of History in Turkey: Revisionist Historiography’s Challenge to the Official Version of the Turkish War of Liberation (1919-1922).” Alexei Miller ve Maria Lipman (der.), Convolutions of Historical Politics (Budapeşte: Central European University Press, 2012), sayfa 279-308.