Media


Birebir söyleşiler / one-to-one talks:

Türk Kahvesi, TVNET, 1 Ağustos 2021, https://www.youtube.com/watch?v=iM9CjbiVW_c&t=8s 

TÜBİTAK Bilim Ödülleri Söyleşisi, 30 Aralık 2019, https://www.youtube.com/watch?v=gQLU0q19lRk&t=72s 


Birebir kısa (5-10 dakika) demeçler / one-to-one short (5 to 10 minutes) opinion:

KU Talks, "Türkiye'de Milliyetçilik ve Ulusçuluk," 31 Ekim 2012, https://www.youtube.com/watch?v=96wDKkE-nUs 

KU Talks, "Kürt Sorunu," 31 Ekim 2012, https://www.youtube.com/watch?v=tx7Thk8LvIY 


İki veya üç konuklu programlar: